کسی که نمی خواهد دوستش داشته باشید

این وبلاگ هیچ درباره ای ندارد و نیازی ندارد که بخاطر مردن دو ساله اش کسی سکوت کند ..

. عزیزم تو دلت برام نمیسوزه ‌، وقتی ازت میپرسم اسمت چیه  و تو میگی تربچه ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من از این راههایی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
غریبه...یکبار به هوایی بودن  ِ دلم شک کن...به این که تنها تورا دوست دارد.. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاید رفتم...از هر جایی که هستم...از هرجایی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 2 بازدید
مهر 90
2 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
13 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
9 پست
تیر 88
3 پست
دی 87
2 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
6 پست
مرداد 84
9 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
5 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
4 پست