پست های ارسال شده در آبان سال 1383

دربيابانهای ترک خورده ی زمان...                                                   درمسيردستهای اغشته به خون خورشيد...به دنبال گوری در سرزمين قاصدکهای مفلوج ميگردم...                    من به استفراغ دقيقه ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 0 بازدید