..

همه چیز همین طور خوب است

صدای ناگهانی ات وقتی که دارم غرق می شوم تووی خواب

همین که هنوز هم از هیچ چیز خبر ندارم

همین کلمات ساده که پرت میکنی سمت من

همین اشتیاق م برای گرفتن هر چیزی که از سوی تو می آید

همین که دوست داشتنت زنده مانده بین این همه اتفاق و دور افتاده گی

همین که شبیه هیچ دوست داشتنی نیست تنها ماندن من واین فاصله

همین که توی این لحظه لبخند ام می آید از عاشقت بودن

به همین سادگی

به همین هیچ نداشته گی که همه چیز است

/ 0 نظر / 20 بازدید